สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
  Username
   
 
 
Password
 
   
::เงินเดือนนำเข้าล่าสุด
:: มีนาคม 2566 
:: กุมภาพันธ์ 2566 
:: มกราคม 2566 
::ข่าวประชาสัมพันธ์    
   คู่มือการใช้งาน E- payslip [18-Nov-201904:42:29: pm]
   

คู่มือการใช้งาน E- payslip

    news_1118-1642.pdf
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : 1
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.อุดรธานี ©ระบบสลิปเงินเดือน v2.2