สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
  Username
   
 
 
Password
 
   
::เงินเดือนนำเข้าล่าสุด
:: พฤศจิกายน 2563 
:: ตุลาคม 2563 
:: กันยายน 2563 
::ข่าวประชาสัมพันธ์    
   คู่มือการใช้งาน E- payslip [18-Nov-201904:42:29: pm]
   

คู่มือการใช้งาน E- payslip

    news_1118-1642.pdf
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : 1
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.20 ©ระบบสลิปเงินเดือน v2.2